Organization Page

 • Opcions de Consum Responsable SCCL
  Country: Spain
  City / Suburb: Barcelona
  opcions@opcions.coop
  Website URL: http://opcions.coop
  Network:
  Mission / brief description:

  Opcions és una cooperativa integral de consum i serveis, amb la missió d’impulsar canvis socials, econòmics i culturals des de l’òptica del consum conscient com a eina de reflexió, intervenció socioeconòmica i empoderament ciutadà.

  Opcions is a cooperative aimed to foster social, economic and cultural change from the basis of alternative consumption as a tool for critical thinking, socioeconomic change and citizen's empowerment.

  Main activities: Activism, Alternative communication, Buen vivir, Campaigning, Commerce, Education, Environmentally sustainable, Information, Local economy, Media, Networking, Social solidarity economy, Solidarity economy
  Other(s) Main activity(ies):
  Is the organisation „mapped“ in an online mapping platform? Introduce the URL:

  https://pamapam.org/ca/directori/opcions/

  Is the org. part of a social movement / transformative economies movement ?: Social Solidarity Economy
  Related activities:
 • Opcions de Consum Responsable SCCL
  Country: Spain
  City / Suburb: Barcelona
  opcions@opcions.coop
  Website URL: http://opcions.org
  Network:
  Mission / brief description:

  Opcions és una cooperativa integral de consum i serveis, amb la missió d’impulsar canvis socials, econòmics i culturals des de l’òptica del consum conscient com a eina de reflexió, intervenció socioeconòmica i empoderament ciutadà.

  Opcions is a cooperative aimed to foster social, economic and cultural change from the basis of alternative consumption as a tool for critical thinking, socioeconomic change and citizen's empowerment.

  Main activities: Activism, Alternative communication, Buen vivir, Campaigning, Commerce, Education, Environmentally sustainable, Information, Local economy, Media, Networking, Social solidarity economy, Solidarity economy
  Other(s) Main activity(ies):
  Is the organisation „mapped“ in an online mapping platform? Introduce the URL:

  https://pamapam.org/ca/directori/opcions/

  Is the org. part of a social movement / transformative economies movement ?: Social Solidarity Economy
  Related activities: